Jak utrzymywac dynamiczny adres IP na Linux’ie (ZoneEdit.com)

Adres mojego domowego łącza internetowego od jakiegoś czasu bardzo często się zmienia. By temu zapobiedz zastosowałem bardzo prosty script na moim linuxie dzięki któremu mój aktualny adres IP łącza w domu jest regularnie odswierzany w systemie DNS ktory jest utrzymywany w ZoneEdit.com.

ZoneEdit.com to service umożliwiający utrzymywanie/kontrolowanie własnej domeny na internecie. Service jest do tego darmowy i daje sporo możliwości. Po zarejestrowaniu/wykupieniu domyny u kogokolwiek możesz zrobić sobie darmowe konto na ZoneEdit.com i poprosić swojego rejestratora by zmienił NS records na te które otrzymasz od ZoneEdit.com podczas rejestracji. Cały proces jest zwykle darmowy.

Ponizsze polecenie odswierzy twoj record w ZOneEdit.com, wszystko w jednej lini:

wget -O – –http-user=Uzytkownik –http-passwd=Haslo ‘http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=nazwa.twojej.domeny

Najlepiej zapisać to polecenie w pliku i uruchamiać …go regularnie za pomocą cron. Nazwałem ten plik zoneedit.sh i umieściłem w /etc. W poleceniu nalezy zmienic na odpowiednie wartości wyrazy Użytkownik;Hasło;nazwa.twojej.domeny. Nastepnie zmien utworzony plik zoneedit.sh na executable poleceniem:

sudo chmod a+x /etc/zoneedit.sh

Jeżeli uruchomisz script recznie powinienes otrzymac podobny komunikat:

--11:58:20-- http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=www.mydomain.com
=> `-'
Resolving dynamic.zoneedit.com... 64.85.73.40
Connecting to dynamic.zoneedit.com|64.85.73.40|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 134 [text/html]

0K                            100%  10.65 MB/s

11:58:28 (10.65 MB/s) - `-' saved [134/134]

Przedostatnia linia OK informuje ze polecenie zostalo wykonane poprawnie i nasz adres jest odswierzony w DNS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *