PHP Pear – Instalacja

W kilku z moich aplikacji internetowych zastosowałem biblioteki PEAR. Jedna z nich to Mail do wysyłania e-maili.  Zaleta rozwiązania pear jest na przykład to ze tak zwany mail_header jest dobrze skomponowany. W przeszłości stosowałem PHP mail() i zauważyłem ze niektóre serwery pocztowe odzucaly e-maile wysłane z PHP mail()

Instalacja

Zakładam ze masz działający LAMP server, przykłady tu zawarte opieraja sie na Ubuntu – Apache – PHP – MySQL.
Instalacja PEAR:

sudo apt-get install php-pear

Po instalacji możemy sprawdzić czy PEAR jest dostępny za pomoca nastepujacej komendy:

pear

… w rezultacie otrzymamy listę dostępnych opcji.

Teraz możemy zainstalować poszczególne komponenty (klasy) które chcemy zastosować. Za pomoca komendy search mozemy poszukac klasy, na przyklad:

pear search mail

…rezultat:

Retrieving data…0%
….50%..Matched packages, channel pear.php.net:
=======================================
Package         Stable/(Latest) Local
Mail            1.2.0 (stable)  1.2.0 Class that provides multiple interfaces for sending emails
Mail_IMAP       1.1.0RC2 (beta)       Provides a c-client backend for webmail.
Mail_IMAPv2     0.2.1 (beta)          Provides a c-client backend for webmail.
Mail_Mbox       0.6.3 (beta)          Read and modify Unix MBOXes
Mail_Mime       1.8.0 (stable)  1.8.0 Mail_Mime provides classes to create MIME messages.
Mail_mimeDecode 1.5.4 (stable)  1.5.4 Provides a class to decode mime messages.
Mail_Queue      1.2.6 (stable)        Class for put mails in queue and send them later in background.
Net_Vpopmaild   0.3.2 (beta)          Class for accessing Vpopmail’s vpopmaild daemon

Tu warto zauważyć ze niektóre paczki (packages) maja dopisek (stable) a inne (beta). Standardowo można instalować tylko paczki stabilne (stable). Paczki beta maja lub mogą mieć pewne niedociągnięcia i są jeszcze rozwijane. Jeżeli mimo wszystko chcemy skorzystać z paczki o statusie beta należy odpowiednio  “nastawic” pear za pomocą komendy:

pear config-set preferred_state beta

Oprócz statusów stable i beta istnieja rowniez paczki o statusie alpha i devel.

Sama instalacja dowolnej paczki odbywa sie za pomoca komendy:

sudo pear install –alldeps Mail

… gdzie opcja –alldeps zapewni nas ze wszystkie paczki które są konieczne do działania paczki która instalujemy tez się zainstalują.

Zrodla: http://pear.php.net

Przyklad prostego skryptu d owysylki e-maili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *