PHP Pear – Mail

Po instalacji paczki Mail wraz z zależnościami możemy uruchomić pierwsze skrypty do wysyłania e-maili.
Przykład podstawowy:

<?php
// Dolaczona paczka Pear Mail
include(‘Mail.php’);
$mail = Mail::factory(“mail”);

// W header adres nadawcy i tytul wiadommosci
$headers = array(“From”=>”ja@przyklad.pl”, “Subject”=>”Test Mail”);

// Tresc wiadomosci
$body = “To jest test!”;

// Wyslylamy do on@przyklad.pl
$mail->send(“dkrysmann@gmail.com”, $headers, $body);
?>