PHP Pear – Mail

Po instalacji paczki Mail wraz z zależnościami możemy uruchomić pierwsze skrypty do wysyłania e-maili.
Przykład podstawowy:

<?php
// Dolaczona paczka Pear Mail
include(‘Mail.php’);
$mail = Mail::factory(“mail”);

// W header adres nadawcy i tytul wiadommosci
$headers = array(“From”=>”ja@przyklad.pl”, “Subject”=>”Test Mail”);

// Tresc wiadomosci
$body = “To jest test!”;

// Wyslylamy do on@przyklad.pl
$mail->send(“dkrysmann@gmail.com”, $headers, $body);
?>

Zapis adresu IP w MySQL

Efektywny zapis adresów IP w bazie danych (MySQL) można zrealizować za pomocą funkcji INET_ATON w MySQL

INET_ATON() Zwraca numeryczna wartość adresu IP
mysql> SELECT INET_ATON(‘209.207.224.40’);
-> 3520061480

Powstała wartość numeryczna należy zachować jako INT(10) UNSIGNED

By odtworzyć adres IP z wartości numerycznej zastosuj INET_NTOA().

INET_NTOA() Zwróć adres IP z wartości numerycznej
mysql> SELECT INET_NTOA(3520061480);
-> ‘209.207.224.40’

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/miscellaneous-functions.html